ATHLETE

Zobraziť viac
 • Program ATHLETE je najexkluzivnejšou formou spolupráce akú Vagasky-Athletics ponúka.
 • Po úvodnej konzultácii nasleduje detailná pohybová diagnostika a odsledovanie vašich pohybových stereotypov na základe ktorých vám bude nastavený samotný tréningový proces, ktorý zohľadní vaše prípadné pohybové obmedzenia.
 • Nastavenie stravovacieho a suplementačného režimu, či už formou vypracovania detailného stravovacieho plánu alebo formou konzultácii po celú dobu spolupráce.
 • Vedenie detailného tréningového denníka
 • Tréner sa venuje výhradne iba Vám po celú dobu tréningu

ATHLETE

30 60-90 minút
 • Cena je za jednorázový tréning, konzultáciu alebo pohybovú dignostiku v trvaní 60-90 minút, podľa želaní klienta.
 • Cena nezahŕňa vstup do fitness centra.

ATHLETE balík

250 10 tréningových jednotiek
 • Cena je za balík 10 tréningov.
 • Cena nezahŕňa vstup do fitness centra.
 • Za službu sa platí vopred

TANDEM

Zobraziť viac
 • V programe TANDEM sa predpokladá aspoň približná výkonnostná úroveň oboch atlétov. 
 • Diagnostika pohybového aparátu prebieha oproti programu ATHLETE v skrátenej forme, nevyhnutnej na správne nastavenie trénignového procesu.
 • Tréner sa venuje obom z dvojice ale ak uzná za potrebné vyhradzuje si právo  venovať sa jednému z dvojice viac kým nebude mať pocit a presvedčenie, že obaja zvládajú technicky správne celý tréningový proces
 • vedenie spoločného tréningového denníka 
 • prítomnosť prvku súťaživosti na tréningu a z toho vyplývajúca väčšia “zábavnosť” samotného tréningu.

TANDEM balík

150 10 tréningových jednotiek
 • Cena je za balík 10 tréningov za jednotlivca a platí pri dochádzke oboch z dvojice naraz. V prípade dlhodobej absencie jedného z dvojice sa cena upravuje podľa cenníka ATHLETE
 • Cena nezahŕňa vstup do fitness centra.
 • Za službu sa platí vopred

TEAM

Zobraziť viac
 • Tréning vhodný pre ľudí, ktorí majú radi “atmosféru skupiny” 
 • tréning je vystavaný tak aby ho zvládli aj menej skúsení atléti
 • Tréner dbá aby bol tréningový proces bezpečný ale zároveň aby sa v rámci možnosti mal priestor každý zo skupiny postupne zlepšovať

TEAM balík

100 10 tréningových jednotiek
 • Cena je za balík 10 tréningov za jednotlivca a platí pri dochádzke minimálne troch zo skupiny.
 • Cena nezahŕňa vstup do fitness centra.
 • Za službu sa platí vopred

SPORT

Zobraziť viac
 • Nastavenie silovo kondičnej prípravy pre športovcov alebo športové kluby
 • Navrhnutie testovacích protokolov a samotné testovanie športovcov pred, po, počas sezóny pre lepšie nastavenie tréningového procesu na základe ich momentálnej výkonnosti
 • konzultácie pre športovcov a športové kluby v oblasti nastavenia a optimalizácie silovo kondičnej prípravy 

SPORT

Dohodou
 • Cena bude stanovená po vzájomnej dohode na základe požiadaviek klienta

ONLINE COACHING

Zobraziť viac
 • Vhodné len pre skúsenných atlétov, ktorí sú schopní plnohodnotne cvičiť sami a majú zvládnuté základy silového tréningu 
 • Vhodné pre atlétov, ktorí mi prešli rukami a u ktorých uznám za vhodné prejsť na danú formu spolupráce
 • Hlavnou úlohou ONLINE COACHINGU je viesť tréningový proces u pokročilého cvičenca a nie naučiť cvičiť “na diaľku” 

ONLINE COACHING

120 4 týždne
 • Cena je za 4 týždne vedenia tréningu cez webovú platformu TRUECOACH